De bloembollenteelt in het Noorden van Nederland groeit gestaag en biedt een aantal voordelen: beschikbare verse grond, ruime bouwplannen, relatief lage grondprijzen, goede klimatologische omstandigheden, lage ziektedruk (minder virussen) en daardoor minder belasting voor het milieu.

Daarnaast is door de opkomst van de nettenteelt ook de zwaardere grond in Groningen en Friesland geschikt voor de bloembollenteelt. De bollen uit Groningen en Friesland vinden voor het grootste deel hun weg naar de broeierijen. Op een aantal bedrijven in Groningen en Friesland past men de combinatie teelt en broeierij toe. Een extra stimulans voor (jonge) bollentelers en kwekerijen vormt het nieuwe trainingscentrum.

Moderne tuinen

Bij een moderne tuin moet gedacht worden aan een strak design. Dit past immers beter bij een modern huis. Het fijne hiervan is dat bewoners makkelijk kunnen kiezen voor een onderhoudsvrije tuin. Immers staat het heel modern als deze voor een groot deel bestaat uit tegels bijvoorbeeld. Of als de planten in bloembakken staan en alleen die dus verzorgd moeten worden. Het kan ontzettend veel in onderhoud schelen als hiervoor gekozen wordt. Hier hoort ook het snoeien van bomen bij en het verwijderen van onkruid.